x

... tak będzie

Projekt Muzeum

W styczniu 2017 roku został rozstrzygnięty konkurs na projekt koncepcji architektonicznej Muzeum. Zwyciężyła katowicka pracownia M.O.C. Architekci. W opinii sądu konkursowego zwycięska koncepcja w najlepszy sposób połączyła założenia historycznego aresztu śledczego z ideowym programem Muzeum. Jej atutem jest wykorzystanie przejść podziemnych w ścieżce zwiedzania, twórczo integrujące wszystkie węzłowe miejsca, z koncepcją czterech wież – świetlików, sprowadzających światło naturalne na poziom podziemi. Wieże te, symbolizujące cztery wartości – Boga, Honor, Ojczyznę i Wolność – nie tylko porządkują przestrzeń Muzeum, ale staną się także ważnym akcentem w skali miasta.

W najbliższych tygodniach zostanie ogłoszony drugi konkurs, związany z aranżacją wystawy stałej muzeum, która będzie mieściła się w czterech historycznych budynkach aresztu. Pierwsza część wystawy poświęcona będzie wyłącznie Żołnierzom Wyklętym – tutaj będzie można zapoznać się z historią żołnierzy podziemia niepodległościowego, przedstawioną w różnych aspektach, tj. działalność bojowa, życie codzienne, działalność polityczna. Przedstawione zostaną również najważniejsze sylwetki dowódców różnych organizacji wojskowych.

Druga część ekspozycji dotyczyć będzie opozycji politycznej w okresie dyktatury komunistycznej. W tej części widz zapozna się z najważniejszymi wydarzeniami z historii Polski w II połowie XX wieku.

W ostatniej część ekspozycji zostanie przedstawiona historia aparatu bezpieczeństwa (Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Służba Bezpieczeństwa, Informacja Wojskowa) z okresu totalitarnego państwa komunistycznego. Widz pozna system funkcjonowania systemu bezpieczeństwa PRL, zapozna się z technikami operacyjnymi, inwigilacyjnymi oraz śledczymi.

W ramach koncepcji Muzeum została przewidziana szeroka działalność edukacyjna, prowadzona w Centrum Edukacyjnym w budynku dzisiejszej drukarni oraz w kompleksie podziemnym: spotkania edukacyjne, promocje najnowszych wydawnictw naukowych, debaty i konferencje historyczne, pokazy filmowe i przedstawienia teatralne.© 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone