x

Znamienici goście w muzeum

Znamienici goście w muzeum

12.06.2017 | Znamienici goście w muzeum

9 czerwca 2017r. powstające Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL odwiedził Marek Kuchciński – marszałek Sejmu RP, Ryszard Terlecki przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości i wicemarszałek Sejmu RP, Beata Mazurek – rzecznik Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości oraz Waldemar Andzel - poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Parlamentarnego Zespołu Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Politycy oprowadzeni przed dyrektora muzeum Jacka Pawłowicza zwiedzili Pawilon X, Pawilon XII, celę rtm Witolda Pileckiego, korytarz śmierci i miejsce kaźni pod „Pałacem Cudów”, a także odkrytą w maju Ścianę Śmierci.© 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone